Обява за набиране на предложения за доставка

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

ОБЯВА УЧИЛИЩНИ СХЕМИ (PDF)