Регистър на плащанията към доставчици към 31.07.2017г.