Регистър на плащанията към доставчици към 30.06.2017г.