Дневен Режим

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В УЧЕБНО ВРЕМЕ

36 СЕДМИЦИ ОТ 15.09. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ДО 31.05 МАЙ НА СЛЕДВАЩА ГОДИНА

Часови интервалОсновни форми, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 – 8:30Прием на децата, дейност по избор на децата, дейност, организирана
от детския учител
8:30 – 9:00Закуска
9:00 – 10:00Основни форми на педагогическо взаимодействие
10:00 – 10:30Подкрепителна закуска
10:30 – 12:00Дейност по избор на децата, дейност, организирана от детския учител
12: 00 – 13:00Обяд
13:00 – 15:00Следобеден сън
15:00 – 15:30
Подкрепителна закуска
15:30 – 16:30Основни форми на педагогическо взаимодействие
16:30 – 19:00Дейност по избор на децата, дейност организирана от детския учител, изпращане на децата

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В НЕ – УЧЕБНО ВРЕМЕ 16 СЕДМИЦИ

ОТ 01.06. ДО 14.09. НА КАЛЕНДАРНАТА ГОДИНА

Часови интервалОсновни форми, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 – 8:30Прием на децата, дейност по избор на децата, дейност, организирана
от детския учител
8:30 – 9:00Закуска
9:00 – 10:00Ориентиране в социалният свят- допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
10:00 – 10:30Подкрепителна закуска
10:30 – 12:00Дейност по избор на децата, дейност, организирана от детския учител
12: 00 – 13:00Обяд
13:00 – 15:00Следобеден сън
15:00 – 15:30
Подкрепителна закуска
15:30 – 16:30Ориентиране в социалният свят –допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.
16:30 – 19:00Дейност по избор на децата, дейност организирана от детския учител, изпращане на децата