За Нас

Образователно-възпитателната работа с децата в ДГ № 16 „Приказен свят““ се
извършва в седем градински и две групи – ясла . Екипът на ДГ №16 “ Приказен свят“ работи съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето , определяйки детето като личност и индивидуалност , като висша ценност, към която трябва да се отнасяме с любов и грижа.
Детското заведение разполага с басейн. Дворът на ДГ №16 е в много добро състояние : нова асфалтна настилка , нови градински детски съоръжения и възстановяване на декоративна растителност, добра материална база с интерактивни дъски и проектори в групите .