Свържете се с нас!

Работното време на дневните групи на яслата и детската градина е от 7,00часа до 19.00 часа

Вашето Име

ВашиятEmail

Телефонен номер

Вашето съобщение:

Адрес:

ул. „Атанас Манчев“ 1
София

Телефони:

8628741 / 0889 53 09 61

E-mail:

odz16@abv.bg