Проекти


„Малките сови и водните спортове“

Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”

„Подкрепа за изграждане на приобщаваща образователна среда в Детска градина № 16 “Приказен свят“ – „Заедно в детската градина“ с безвъзмезната помощ на УНИЦЕФ

Неговата дългосрочната цел е да допринесе за изграждане на приобщаваща и подкрепяща образователна среда в Детска градина №16 “Приказен свят”, гр. София, която да гарантира пълноценното развиване на потенциала и талантите на всяко дете с фокус върху децата със специфични потребности.