Работно Време

ОДЗ№16”Приказен свят “работи целогодишно при 5 дневна работна седмица.

Работното време на дневните групи на яслата и детската градина е от 7,00часа до 19.00 часа. Родителите задължително прибират децата си до края на работното време на детското заведение.

Приемането на децата от дневните групи става всеки ден от 7.00 часа до 9.00 часа. След този час децата се приемат при условие, че родителят е информирал че ще закъснее детето му .

След 9.00часа децата влизат в режимни моменти и не е желателно те да бъдат нарушавани. В тези случаи учителките и медицинските сестри имат правото да откажат прием на детето.